189/2021

Helsingfors den 5 mars 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av punkt 2 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (748/2020) punkt 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 (32019L1833); EUT L 279, 31.10.2019, s. 54

Helsingfors den 5 mars 2021

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Specialsakkunnig
Jenny Rintala

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER KLASSIFICERINGEN AV BIOLOGISKA AGENSER OCH DERAS SKADLIGA EGENSKAPER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Bakterier och liknande organismer

Anm.: Med noteringen ”spp.” i samband med biologiska agenser i förteckningen avses andra arter som hör till släktet och som inte har tagits upp separat men som man vet är sjukdomsframkallande hos människor. Se ytterligare information i punkt 3 i inledningen.

Biologisk agens Klassificering Anmärkningar
Acinetobacterspp. 2 n
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces spp. 2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2
Alcaligenes spp. 2 n
Anaplasma spp. 2 n
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Arcobacter butzleri 2 n
Achromobacterspp. 2 n
Bacillus anthracis 3 T, ä
Bacillus cereus 2 T, n
Bacillus cereusbiovaranthracis 3 T, n
Bacteroides fragilis 2
Bacteroides spp. 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bartonella (Rochalimaea) spp. 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 T, V, ä
Bordetellaspp. 2 n
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borreliaspp. 2
Brachyspiraspp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella inopinata 3 n
Brucella melitensis 3
Brucella pinnipedialis 3 n
Brucellaspp. 3 n
Brucella suis 3
Burkholderia cepacia 2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 E, ä
Campylobacter fetussubsp. fetus 2
Campylobacter fetussubsp. venerealis 2 n
Campylobacter jejunisubsp. doylei 2 n
Campylobacter jejunisubsp. jejuni 2
Campylobacterspp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Cardiobacterium valvarum 2 n
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2 n
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2 n
Chlamydia felis (Chlamydophila felis) 2 n
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (fågelassocierade stammar) 3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (andra stammar) 2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2
Citrobacterspp. 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) 2 T, n
Clostridium perfringens 2 T, ä
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridiumspp. 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T, V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T, ä
Corynebacterium ulcerans 2 T, n
Corynebacteriumspp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichiaspp. 2
Eikenella corrodens 2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2 n
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2
Enterobacter cloacaesubsp. cloacae (Enterobacter cloacae) 2
Enterobacterspp. 2
Enterococcusspp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli 2
Escherichia coli, verocytotoxinproducerande stammar (t.ex. O157:H7 eller O103) 3 (**) T
Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemanae) 2
Francisella hispaniensis 2 n
Francisella tularensissubsp. holarctica 2
Francisella tularensissubsp. mediasiatica 2 n
Francisella tularensissubsp. novicida 2 n
Francisella tularensissubsp. tularensis 3
Fusobacterium necrophorumsubsp. funduliforme 2 n
Fusobacterium necrophorumsubsp. necrophorum 2
Fusobacteriumspp. 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2 V, ä
Haemophilusspp. 2
Helicobacter pylori 2
Helicobacter spp. 2 n
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniaesubsp. ozaenae 2 n
Klebsiella pneumoniaesubsp. pneumoniae 2
Klebsiella pneumoniaesubsp. rhinoscleromatis 2 n
Klebsiellaspp. 2
Legionella pneumophilasubsp. fraseri 2 n
Legionella pneumophilasubsp. pascullei 2 n
Legionella pneumophilasubsp. pneumophila 2
Legionellaspp. 2
Leptospira interrogans (alla serotyper) 2
Leptospiraspp. 2 n
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanoviisubsp. ivanovii 2
Listeria invanoviisubsp. londoniensis 2 n
Moraxella catarrhalis 2
Morganella morganiisubsp. morganii (Proteus morganii) 2
Morganella morganiisubsp. sibonii 2 n
Mycobacterium abscessussubsp. abscessus 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium aviumsubsp. avium (Mycobacterium avium) 2
Mycobacterium aviumsubsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) 2
Mycobacterium aviumsubsp. silvaticum 2 n
Mycobacterium bohemicum 2
Mycobacterium bovis(med undantag för BCG-stammen) 3 V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosissubsp. caprae) 3 n
Mycobacterium celatum 2
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium chimaera 2 n
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium intracellulare 2 n
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium lentiflavum 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3 (**)
Mycobacterium pinnipedii 3 n
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3 (**)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Mycoplasmaspp. 2 n
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Nocardiaspp. 2 n
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3
Pasteurella multocidasubsp. gallicida (Pasteurella gallicida) 2 n
Pasteurella multocidasubsp. multocida 2
Pasteurella multocidasubsp. septica 2 n
Pasteurellaspp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonasspp. 2
Prevotellaspp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2
Providenciaspp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2 T, ä
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi, Rhoducoccus equi) 2
Rickettsia africae 3 n
Rickettsia akari 3 (**)
Rickettsia australis 3 n
Rickettsia canadensis 2 ä
Rickettsia conorii 3
Rickettsia heilongjiangensis 3 (**) n
Rickettsia japonica 3 n
Rickettsia montanensis 2 ä
Rickettsia typhi 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia sibirica 3 n
Rickettsiaspp. 2
Salmonella enterica (choleraesuis)subsp. arizonae 2
Salmonellaenteritidis 2
Salmonellaparatyphi A, B, C 2 V
Salmonellatyphi 3 (**) V
Salmonellatyphimurium 2
Salmonella(andra serotyper) 2
Serratiaspp. 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (typ 1) 3 (**) T
Shigella dysenteriae, andra än typ 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2 T, ä
Staphylococcusspp. 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus agalactiae 2 n
Streptococcus dysgalactiaesubsp. dysgalactiae 2 n
Streptococcus dysgalactiaesubsp. equisimilis 2 n
Streptococcus pneumoniae 2 T, V, ä
Streptococcus pyogenes 2 T, ä
Streptococcus suis 2
Streptococcusspp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponemaspp. 2
Trueperella pyogenes (Actinomyces pyogenes) 2
Ureaplasma parvum 2 n
Ureaplasma urealyticum 2 n
Vibrio cholerae (inklusive El Tor) 2 T, V, ä
Vibrio parahaemolyticus (Beneckae parahaemolytica) 2
Vibriospp. 2
Yersinia enterocoliticasubsp. enterolitica 2
Yersinia enterocoliticasubsp. palearctica 2 n
Yersinia pestis 3 ä
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersiniaspp. 2

(**) Se punkt 5 i inledningen.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.