185/2021

Helsingfors den 8 mars 2021

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006), sådant det lyder i lag 184/2021:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de områden i vilka förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder under de undantagsförhållanden som avses i 3 a § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006).

2 §
Begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning enligt område i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunder i följande landskap:

1) Nyland,

2) Egentliga Finland,

3) Satakunta,

4) Egentliga Tavastland,

5) Birkaland,

6) Päijänne-Tavastland,

7) Kymmenedalen,

8) Mellersta Finland

9) Södra Karelen,

10) Södra Savolax,

11) Södra Österbotten,

12) Österbotten,

13) Norra Österbotten,

14) Lappland,

15) Åland.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2021 och gäller till och med den 28 mars 2021.

Helsingfors den 8 mars 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Liisa Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.