183/2021

Helsingfors den 4.3.2021

Statsrådets förordning om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Genève den 26 september 2019 ingångna andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen är i kraft från den 1 januari 2020 enligt vad som har avtalats.

Det andra tilläggsprotokollet till konventionen har godkänts av republikens president den 29 januari 2021. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Världspostföreningen den 12 februari 2021.

2 §

Bestämmelserna i det andra tilläggsprotokollet till konventionen ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2021.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

(Det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen finns till påseende och är tillgängligt hos Transport- och kommunikationsverket (www.traficom.fi), som även lämnar uppgifter om det på finska och svenska).

Helsingfors den 4.3.2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Eero Salojärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.