182/2021

Helsingfors den 4 mars 2021

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2020) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2020 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sålts genom direktförsäljning beviljas produktionsstöd till högst följande belopp:

Stödområde cent/liter
C1 7,4
C2 8,2
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 9,4
C3 delområde P1 12,3
C3 delområde P2 14,0
C3 delområdena P3 och P4 16,7
C4 delområde P4 21,5
C4 delområde P5 30,7


Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2021.

Helsingfors den 4 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.