175/2021

Helsingfors den 26 februari 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller vete, korn, ärt och bondböna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i utsädeslagen (600/2019):

1 §
Certifiering

Trots bestämmelserna om grobarhet hos ärt och bondböna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (395/2020), kan Livsmedelsverket på nedan nämnda villkor fram till den 30 juni 2021 certifiera för utsläppandet på marknaden i Finland högst:

1) 850 000 kg utsäde av ärt, utsädeskategorier C1 och C2 (sorter Astronaute, Bagoo, Greenway, Ingrid, Jymy, Karita, Loviisa, Matilda, Rocket, Rokka, Sisu),

2) 180 000 kg utsäde av bondböna, utsädeskategorier C1 och C2 (sorter Louhi, Kontu, Sampo).

Kravet på certifiering enligt 1 mom. är att

1) grobarheten är minst 70 procent, och

2) det officiella garantibeviset förses med texten "certifierat med sänkta krav på grobarhet".

Trots bestämmelserna om grobarhet hos vete och korn i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med stråsäd (391/2020), kan Livsmedelsverket på nedan nämnda vill-kor fram till den 30 juni 2021 certifiera för utsläppandet på marknaden i Finland högst:

1) 1 000 000 kg utsäde av vete, utsädeskategorier C1 och C2 (sorter Anniina, Helmi, Iisakki),

2) 800 000 kg utsäde av korn, utsädeskategorier C1 och C2 (sorter Alvari, Birk, Brage, Bredo, Einar, Eversti, Hermanni, Mainio, Uljas, Toria, Turkka, Vertti, Wolmari).

Kravet på certifiering enligt 3 mom. är att

1) grobarheten är minst 80 procent, och

2) det officiella garantibeviset förses med texten "certifierat med sänkta krav på grobarhet".

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Helsingfors den 26 februari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.