171/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 7 § 13 punkten, sådan den lyder i förordning 396/2017, som följer:

7 §
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen bereder ärenden som gäller


13) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet och ämbetslokaler samt Senatkoncernen,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Finansråd
Tero Meltti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.