170/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 2 § 12 punkten, sådan den lyder i förordning 1333/2015, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


12) Senatkoncernen,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Tero Meltti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.