167/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Senatfastigheter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Senatfastigheter (1292/2010) förordningens rubrik samt 1 och 2 § som följer:

Statsrådets förordning

om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter

1 §
Styrelsens sammansättning

I styrelsen för Senatfastigheter och styrelsen för Försvarsfastigheter ska det finnas sakkunskap om fastighetsbranschen, sakkunskap i företagsekonomi och sakkunskap om statsförvaltningen.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver det som föreskrivs i 8 § i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska styrelsen inom ramen för den behörighet som affärsverket har

1) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

2) besluta om beviljande av borgen till dotterbolag inom de gränser som anges i 5 § i lagen om statliga affärsverk och i statsrådets förordning om gränser och villkor för statligt affärsverks upplåning (1119/2010),

3) besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter i fråga om sådana aktier som affärsverket innehar och som avses i 3 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002),

4) behandla och i enlighet med 13 § 4 mom. i lagen om statliga affärsverk besluta om ökningar och minskningar av den egendom som affärsverket har i sin besittning,

5) besluta om affärsverkets interna kontroll och riskhantering.

Dessutom ska styrelsen för Senatfastigheter inom Senatkoncernen besluta om kollektivavtal som gäller personalen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Tero Meltti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.