159/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 februari 2021

Statsrådets förordning om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § och 3 § i lagen om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (594/2019):

1 §

Det i Bryssel den 24 november 2017 ingångna omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, träder i kraft den 1 mars 2021 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 8 februari 2019 och av republikens president den 26 april 2019. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd den 7 maj 2019.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (594/2019), träder i kraft den 1 mars 2021.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 14/2021)

Helsingfors den 25 februari 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Avdelningschef
Maimo Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.