158/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 479/2019, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör:

1) Meteorologiska institutet;

2) Transport- och kommunikationsverket;

3) Trafikledsverket;

4) Cinia Ab;

5) Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab;

6) Nordiska Järnvägar Ab;

7) Finlandsbanan Ab;

8) Entimmeståget till Åbo Ab och

9) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Överinspektör
Amanda Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.