150/2021

Helsingfors den 18 februari 2021

Statsrådets förordning om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (351/2020):

1 §

Det i Helsingfors den 18 november 2019 ingångna protokollet om ändring av avtalet mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (FördrS 86/2017) träder i kraft den 25 februari 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 3 mars 2020. Protokollet har ratificerats av republikens president den 30 december 2020. Ratifikationsinstrumenten har utväxlats i Berlin den 26 januari 2021.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (351/2020) träder i kraft den 25 februari 2021.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 11/2021)

Helsingfors den 18 februari 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Antero Toivainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.