143/2021

Helsingfors den 18 februari 2021

Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

I enlighet med statsrådets beslut

1 §

Det i Helsingfors den 15 februari 2021 undertecknade multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), vilket Transport- och kommunikationsverket har ingått med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), är i kraft den 15 februari 2021 enligt vad som har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2021 och gäller till och med den 1 oktober 2021.

Avtalet är tillgängligt på engelska på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kansainvaliset-vak-rautatiesopimukset). Transport- och kommunikationsverket ger vid behov information på finska och svenska.
Avtalet är tillgängligt på engelska på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kansainvaliset-vak-rautatiesopimukset). Transport- och kommunikationsverket ger vid behov information på finska och svenska.

Helsingfors den 18 februari 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.