142/2021

Helsingfors den 17 februari 2021

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Läropliktslagen 100 år

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2021 ges det ut ett jubileumsmynt i silver med temat Läropliktslagen 100 år och valören 20 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram. Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Myntet har en slitrand.

4 §

Jubileumsmyntet är specialpräglat och botten är då spegelblank. På en spegelblank botten har figurerna matt yta. Jubileumsmyntet har en helt slät kant.

Av jubileumsmynten får högst de 500 första exemplaren numreras i hela hundratal.

5 §

Bilderna och inskrifterna på den plana ytan av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial T och myntverket i Litauens logotyp.

6 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns upptill till vänster i relief en skolelev som färdas på sparkbräde och på högra sidan i relief två skolelever som går sida vid sida. Relieferna är halvabstrakta och består av asymmetriska former i olika storlekar. Texten SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets högra kant. Årtalet 2021 finns på myntets vänstra sida nedanför mittlinjen. Myntverket i Litauens logotyp finns under årtalet.

I mitten på myntets valörsida finns i relief en tupp som symboliserar ABC-boken. Reliefen är halvabstrakt och består av asymmetriska former i olika storlekar. På myntets valörsida finns upptill till vänster bokstäverna A, B och C. På myntets valörsida finns upptill till höger märkena www. och @. I nedre kanten av myntets valörsida finns en datormus. Valörbeteckningen 20 € finns nedtill på högra sidan. Myntutformarens släktnamnsinitial T finns på myntets högra sida på mittlinjen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2021.

Helsingfors den 17 februari 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Peppiina Huhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.