141/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § 5 mom. i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområden

För att i landskapet Norra Karelen skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt strand- och skärgårdsnatur, bevara det byggda kulturarvet och traditionella landskap samt för undervisning och forskning inrättas de områden som avses i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–108:

Jorhonkorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 39 hektar i Ilomants kommun (bilaga 1),

Keträniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Ilomants kommun (bilaga 2),

Kuusivaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 12 hektar i Ilomants kommun (bilaga 3),

Olkkola naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar i Ilomants kommun (bilaga 4),

Rati-Kalikka naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10 hektar i Ilomants kommun (bilaga 5),

Valkealampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 36 hektar i Ilomants kommun (bilaga 6),

Haavanpää naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 15 hektar i Joensuu stad (bilaga 7),

Hoikka naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 20 hektar i Joensuu stad (bilaga 8),

Hopealahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar i Joensuu stad (bilaga 9),

Kiiesvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 28 hektar i Joensuu stad (bilaga 10),

Koivurinne naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Joensuu stad (bilaga 11),

Kyhönpuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar i Joensuu stad (bilaga 12),

Lappalaisenvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar i Joensuu stad (bilaga 13),

Paskovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 20 hektar i Joensuu stad (bilaga 14),

Tuupasenautio naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar i Joensuu stad (bilaga 15),

Viesimonvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 90 hektar i Joensuu stad (bilaga 16),

Vintilänvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 28 hektar i Joensuu stad (bilaga 17),

Aisusjoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 14 hektar i Juuka kommun (bilaga 18),

Avantolammit naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 hektar i Juuka kommun (bilaga 19),

Härkinpuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 99 hektar i Juuka kommun (bilaga 20),

Kuhnusta naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 65 hektar i Juuka kommun (bilaga 21),

Louhipanja naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 40 hektar i Juuka kommun (bilaga 22),

Petrovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Juuka kommun (bilaga 23),

Rajasuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 56 hektar i Juuka kommun (bilaga 24),

naturskyddsområdet vid Savijärvi myr som omfattar ett område på cirka 54 hektar i Juuka kommun (bilaga 25),

Suolamminpuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar i Juuka kommun (bilaga 26),

Taavettila naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Juuka kommun (bilaga 27),

naturskyddsområdet vid Vellikoski älvsarmar som omfattar ett område på cirka 10 hektar i Juuka kommun (bilaga 28),

Vuokko naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3 hektar i Juuka kommun (bilaga 29),

Juurikkajärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 46 hektar i Kitee stad (bilaga 30),

Koivukumpu naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 12 hektar i Kitee stad (bilaga 31),

Kustinsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 44 hektar i Kitee stad (bilaga 32),

naturskyddsområdet vid Lönnrots fura som omfattar ett område på cirka 0,3 hektar i Kitee stad (bilaga 33),

Makonniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 15 hektar i Kitee stad (bilaga 34),

Mehonmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar i Kitee stad (bilaga 35),

naturskyddsområdet vid Otravaara lund med aklejruta som omfattar ett område på cirka 1 hektar i Kitee stad (bilaga 36),

Päätyeenlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 94 hektar i Kitee stad (bilaga 37),

Sepänlampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 6 hektar i Kitee stad (bilaga 38),

Vaaranmäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 0,8 hektar i Kitee stad (bilaga 39),

Eerikkala naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 40),

Havukkavaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 24 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 41),

Kontioniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 6 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 42),

Pöllönvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 43),

Soikkeli naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 44 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 44),

Teerisaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 49 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 45),

Utranharju naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 46),

Cajanders naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 26 hektar i Lieksa stad (bilaga 47),

Heinäjoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar i Lieksa stad (bilaga 48),

Iso-Veteläinen naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Lieksa stad (bilaga 49),

Kurvitsa naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Lieksa stad (bilaga 50),

Leipävaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 64 hektar i Lieksa stad (bilaga 51),

Lietepuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar i Lieksa stad (bilaga 52),

Nevala naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar i Lieksa stad (bilaga 53),

Pitkäkoski naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar i Lieksa stad (bilaga 54),

Pitkänjärvenharju naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 36 hektar i Lieksa stad (bilaga 55),

Purtovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 94 hektar i Lieksa stad (bilaga 56),

Räsävaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 37 hektar i Lieksa stad (bilaga 57),

Saunapuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar i Lieksa stad (bilaga 58),

Välivaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar i Lieksa stad (bilaga 59),

Vääräkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25 hektar i Lieksa stad (bilaga 60),

Halla-aho naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10 hektar i Liperi kommun (bilaga 61),

Iso-Juurikka naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Liperi kommun (bilaga 62),

Karpanrimpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 27 hektar i Liperi kommun (bilaga 63),

Koskela naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 14 hektar i Liperi kommun (bilaga 64),

Kuusivalkama naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar i Liperi kommun (bilaga 65),

Mattisenlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 10 hektar i Liperi kommun (bilaga 66),

Munakukkula-Niinivaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 16 hektar i Liperi kommun (bilaga 67),

Myllypuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar i Liperi kommun (bilaga 68),

Polvisuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar i Liperi kommun (bilaga 69),

Saariniemi-Tervalahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 91 hektar i kommunerna Liperi och Polvijärvi och Outokumpu stad (bilaga 70),

Suokko naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Liperi kommun (bilaga 71),

Suuri-Linno naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3 hektar i Liperi kommun (bilaga 72),

Halmekorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 22 hektar i Nurmes stad (bilaga 73),

Jysmänvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar i Nurmes stad (bilaga 74),

Kansikkopuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 14 hektar i Nurmes stad (bilaga 75),

Kansikkovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 32 hektar i Nurmes stad (bilaga 76),

Leipijoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Nurmes stad (bilaga 77),

Likikorpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar i Nurmes stad (bilaga 78),

Lotmonsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar i Nurmes stad (bilaga 79),

Majavikko naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar i Nurmes stad (bilaga 80),

Palovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar i Nurmes stad (bilaga 81),

Pykäläkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 75 hektar i Nurmes stad (bilaga 82),

Päivärinne naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 11 hektar i Nurmes stad (bilaga 83),

Sihvonvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 33 hektar i Nurmes stad (bilaga 84),

Simanaisenlehto naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 19 hektar i Nurmes stad (bilaga 85),

Suojärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 53 hektar i Nurmes stad (bilaga 86),

Syrjävaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 18 hektar i Nurmes stad (bilaga 87),

Syvälammit naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 72 hektar i Nurmes stad (bilaga 88),

Paloranta naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 13 hektar i Outokumpu stad (bilaga 89),

Sysmäjärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9 hektar i Outokumpu stad och Liperi kommun (bilaga 90),

Sätöslahti-Laikanlahti-Pitkälahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 17 hektar i Outokumpu stad och Liperi kommun (bilaga 91),

Kivipuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 65 hektar i Polvijärvi kommun (bilaga 92),

Kuorejärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Polvijärvi kommun (bilaga 93),

Akankangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 55 hektar i Rääkkylä kommun (bilaga 94),

Joki-Hautalampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 46 hektar i Rääkkylä kommun (bilaga 95),

Hovinlampi-Ylälampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 33 hektar i Rääkkylä kommun och Kitee stad (bilaga 96),

Pakarinlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 5 hektar i Rääkkylä kommun (bilaga 97),

Suurisaari naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 hektar i Rääkkylä kommun (bilaga 98),

Mieronvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 13 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 99),

Peräsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 100),

Pikku-Purola naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 8 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 101),

Retulampi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 4 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 102),

Saarionvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 7 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 103),

naturskyddsområdet vid Tohmajärvi lundar som omfattar ett område på cirka 59 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 104),

Ukonlahti naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 20 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 105),

Vartiala naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 9 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 106),

Vehkavaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 25 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 107),

naturskyddsområdet i Värtsilä dal som omfattar ett område på cirka 39 hektar i Tohmajärvi kommun (bilaga 108).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om de fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Med avvikelse från vad som anges i de fridlysningsbestämmelser som avses i 1 mom. är följande åtgärder tillåtna:

1) underhåll och iståndsättning av diken med tanke på nödvändiga torrläggningsbehov i områden utanför naturskyddsområdet,

2) underhåll och skötsel av snöskoterspår som vid denna förordnings ikraftträdande finns i Vääräkangas, Cajanders och Päätyeenlahti naturskyddsområden,

3) underhåll och skötsel av vattenbehållare och tillhörande vattenledningar samt utkikstorn som vid denna förordnings ikraftträdande finns i naturskyddsområdet i Värtsilä dal,

4) byggande av tryckavloppsledning i närheten av vattenledning som vid denna förordnings ikraftträdande finns i Päätyeenlahti naturskyddsområde.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid förordningens ikraftträdande får oberoende av 3 § fortgå till den 31 december 2023.

Helsingfors den 11 februari 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Johanna Korpi

Bilagor 1-108: MMf om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.