140/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. och 17 a § i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Naturskyddsområdenas syfte

För att i landskapet Norra Karelen skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt strand- och skärgårdsnatur, bevara det byggda kulturarvet och traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas de områden som avses i 2 § som sådana övriga naturskyddsområden som avses i 17 § i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Naturskyddsområden är följande statsägda områden, vilkas gränser har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilagorna 1–66:

Ilajansuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 168 hektar i Ilomants kommun (bilaga 1),

Kesonsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 038 hektar i Ilomants kommun (bilaga 2),

Koitajoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 3 514 hektar i Ilomants kommun (bilaga 3),

Koitere naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 559 hektar i Ilomants kommun (bilaga 4),

Korvinsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 251 hektar i Ilomants kommun (bilaga 5),

Oinasvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 249 hektar i Ilomants kommun (bilaga 6),

Patvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 614 hektar i Ilomants kommun och Lieksa stad (bilaga 7),

Petkeljärvi-Putkelanharju naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 034 hektar i Ilomants kommun (bilaga 8),

Puohtiinsuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 271 hektar i Ilomants kommun (bilaga 9),

Pönttövaara-Pahkavaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 452 hektar i Ilomants kommun och Lieksa stad (bilaga 10),

Rahesuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 256 hektar i Ilomants kommun (bilaga 11),

Syväysjoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 201 hektar i Ilomants kommun (bilaga 12),

Viitalahdensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 298 hektar i Ilomants kommun (bilaga 13),

Viitasuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 384 hektar i Ilomants kommun (bilaga 14),

Herajärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 141 hektar i Joensuu stad och Ilomants kommun (bilaga 15),

Luostarinvaaransuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 273 hektar i Joensuu stad (bilaga 16),

Sammalussuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 247 hektar i Joensuu stad (bilaga 17),

Taka-aarnio naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 114 hektar i Joensuu stad (bilaga 18),

Valkeasuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 165 hektar i Joensuu stad (bilaga 19),

Autiokangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 106 hektar i Juuka kommun (bilaga 20),

Lehtovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 127 hektar i Juuka kommun (bilaga 21),

Polvela naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 673 hektar i Juuka kommun (bilaga 22),

Purolanvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 102 hektar i Juuka kommun (bilaga 23),

Ritoniemi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 110 hektar i Juuka kommun (bilaga 24),

naturskyddsområdet vid Vaikkojoki myrmarker som omfattar ett område på cirka 477 hektar i Juuka kommun (bilaga 25),

Vuoripuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 216 hektar i Juuka kommun och Nurmes stad (bilaga 26),

naturskyddsområdet vid karelska Pyhäjärvi som omfattar ett område på cirka 593 hektar i Kitee stad och Parikkala kommun (bilaga 27),

Partiissuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 303 hektar i Kitee stad (bilaga 28),

Huuhkajanvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 105 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 29),

Huurunrinne naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 392 hektar i Kontiolahti kommun och Lieksa stad (bilaga 30),

Jouhteninen naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 165 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 31),

Kolvananuuro naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 183 hektar i Kontiolahti kommun och Joensuu stad (bilaga 32),

Palojoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 200 hektar i Kontiolahti kommun (bilaga 33),

Jongunjoki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 331 hektar i Lieksa stad (bilaga 34),

Korkea-aho-Viharinjärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 231 hektar i Lieksa stad (bilaga 35),

Koskutkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 299 hektar i Lieksa stad (bilaga 36),

Kuikkasuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 113 hektar i Lieksa stad (bilaga 37),

Laklajärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 232 hektar i Lieksa stad (bilaga 38),

naturskyddsområdet vid östgränsen i Lieksa som omfattar ett område på cirka 675 hektar i Lieksa stad (bilaga 39),

Miikkulankangas-Anttosenkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 115 hektar i Lieksa stad (bilaga 40),

Päävaara-Särkkälammit naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 289 hektar i Lieksa stad (bilaga 41),

Reposuo-Kalliolahdensuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 853 hektar i Lieksa stad (bilaga 42),

Ritosärkkä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 706 hektar i Lieksa stad (bilaga 43),

Saarijärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 113 hektar i Lieksa stad (bilaga 44),

Sinivaara-Massivaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 279 hektar i Lieksa stad (bilaga 45),

Sokovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 112 hektar i Lieksa stad (bilaga 46),

Särkilamminkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 112 hektar i Lieksa stad (bilaga 47),

Tolkeenvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 288 hektar i Lieksa stad (bilaga 48),

Ukonsärkkä-Jäkäläkangas naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 710 hektar i Lieksa stad (bilaga 49),

Verkkovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 202 hektar i Lieksa stad (bilaga 50),

Kuoppasuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 163 hektar i Nurmes stad (bilaga 51),

Leiviskänkalliot naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 148 hektar i Nurmes stad (bilaga 52),

Mujejärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 2 292 hektar i Nurmes stad (bilaga 53),

Murtovaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 085 hektar i Nurmes stad (bilaga 54),

Mustinvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 542 hektar i Nurmes stad (bilaga 55),

Pahavaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 234 hektar i Nurmes stad (bilaga 56),

Paistinvaara naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 500 hektar i Nurmes stad och Kuhmo kommun (bilaga 57),

Piilopirtinaho-Marjomäki naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 608 hektar i Nurmes stad och Sotkamo kommun (bilaga 58),

naturskyddsområdet i Pielisjärvi skärgård som omfattar ett område på cirka 195 hektar i städerna Nurmes och Lieksa (bilaga 59),

Raesärkkä naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 595 hektar i Nurmes stad (bilaga 60),

Salmijärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 151 hektar i Nurmes stad (bilaga 61),

Viurusuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 367 hektar i Outokumpu stad (bilaga 62),

Hanhisuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 171 hektar i Polvijärvi kommun (bilaga 63),

Nisäjärvi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 146 hektar i Polvijärvi kommun (bilaga 64),

Veihtisuo naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 162 hektar i Polvijärvi kommun (bilaga 65),

Viklinrimpi naturskyddsområde som omfattar ett område på cirka 1 004 hektar i Polvijärvi kommun (bilaga 66).

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning finns i 17 a § i naturvårdslagen.

Med avvikelse från vad som anges i de fridlysningsbestämmelser som avses i 1 mom. är följande åtgärder tillåtna:

1) älgjakt från och med den 1 oktober till och med den 15 januari samt jakt på vildsvin från och med den 1 september till och med den 28 februari i naturskyddsområdena i Ilajansuo, Kesonsuo, Koitajoki, Korvinsuo, Oinasvaara, Patvi, Puohtiinsuo, Petkeljärvi-Putkelanharju, Pönttövaara-Pahkavaara, Rahesuo, Viitasuo, Herajärvi, Luostarinvaaransuo, Sammalussuo, Valkeasuo, Autiokangas, Lehtovaara, Polvela, Päävaara-Särkkälammit, Ritoniemi, vid Vaikkojoki myrmarker, i Vuoripuro, karelska Pyhäjärvi, Partiissuo, Huuhkajanvaara, Huurunrinne, Palojoki, Jongunjoki, Korkea-aho-Viharinjärvi, Koskutkangas, Kuikkasuo, Laklajärvi, vid östgränsen i Lieksa, i Miikkulankangas-Anttosenkangas, Ritosärkkä, Sinivaara-Massivaara, Sokovaara, Särkilamminkangas, Tolkeenvaara, Ukonsärkkä-Jäkäläkangas, Verkkovaara, Leiviskänkalliot, Mujejärvi, Mustinvaara, Pahavaara, Raesärkät, Salmijärvi, Viurusuo, Hanhisuo, Nisäjärvi, Veihtisuo, Kuoppasuo, Murtovaara, Taka-Aarnio, Purolanvaara, Viitalahdensuo och Viklinrimpi samt i naturskyddsområdena i Paistinvaara och Piilopirtinaho-Marjomäki på de områden som är belägna i landskapet Norra Karelen.

2) jakt på skogshare och fälthare från och med den 1 september till och med den 28 februari i naturskyddsområdena i Ilajansuo, Kesonsuo, karelska Pyhäjärvi, Viklinrimpi, Koitajoki, Oinasvaara, vid Vaikkojoki myrmarker, i Ritoniemi, Polvela, Päävaara-Särkkälammit, Sammalussuo, Puohtiinsuo, Purolanvaara, Sokovaara, Patvi, Petkeljärvi-Putkelanharju, Pönttövaara-Pahkavaara, Rahesuo, Huuhkajanvaara, Huurunrinne, Koskutkangas, vid östgränsen i Lieksa, i Ukonsärkkä-Jäkäläkangas, Ritosärkkä, Sinivaara-Massivaaran, Korkea-aho-Viharinjärvi, Raesärkät, Jongunjoki, Veihtisuo, Tolkeenvaara, Särkilamminkangas, Salmijärvi, Mustinvaara, Pahavaara, Verkkovaara, Mujejärvi, Leiviskänkalliot, Murtovaara, Miikkulankangas-Anttosenkangas, Viitalahdensuo, Laklajärvi, Viurusuo och Vuoripuro samt i naturskyddsområdena i Paistinvaara och Piilopirtinaho-Marjomäki på de områden som är belägna i landskapet Norra Karelen.

3) jakt på orre och tjäder i naturskyddsområdena i Korvinsuo, Oinasvaara, vid Vaikkojoki myrmarker, i Päävaara-Särkkälammit, Ritoniemi, Polvela, Sammalussuo, Puohtiinsuo, Purolanvaara, Sokovaara, Patvi, Petkeljärvi-Putkelanharju, Pönttövaara-Pahkavaara, Koskutkangas, vid östgränsen i Lieksa, i Ukonsärkkä-Jäkäläkangas, Ritosärkkä, Sinivaara-Massivaara, Korkea-aho-Viharinjärvi, Raesärkät, Jongunjoki, Tolkeenvaara, Särkilamminkangas, Salmijärvi, Mustinvaara, Mujejärvi, Pahavaara, Verkkovaara, Leiviskänkalliot, Murtovaara, Miikkulankangas-Anttosenkangas, Viitalahdensuo, Laklajärvi och Vuoripuro samt i naturskyddsområdena i Paistinvaara och Piilopirtinaho-Marjomäki på de områden som är belägna i landskapet Norra Karelen.

4) jakt på mink och mårdhund med stöd av tillstånd enligt 46 § i jaktlagen (615/1993) från och med den 1 september till och med den 28 februari i naturskyddsområdena i Koitajoki, Patvi, Pönttövaara-Pahkavaara, Koskutkangas, vid östgränsen i Lieksa, i Ukonsärkkä-Jäkäläkangas, Ritosärkkä, Korkea-aho-Viharinjärvi, Raesärkät, Jongunjoki, Tolkeenvaara, Särkilamminkangas, Salmijärvi, Mustinvaara, Mujejärvi, Leiviskänkalliot, Murtovaara, Miikkulankangas-Anttosenkangas, Viitalahdensuo, Laklajärvi och Vuoripuro samt i naturskyddsområdena i Paistinvaara och Piilopirtinaho-Marjomäki på de områden som är belägna i landskapet Norra Karelen,

5) rävjakt från och med den 1 september till och med den 28 februari i naturskyddsområdena i Kesonsuo, Koitajoki, Puohtiinsuo, Petkeljärvi-Putkelanharju, Rahesuo, karelska Pyhäjärvi, Miikkulankangas-Anttosenkangas, Viurusuo, Nisäjärvi och Viklinrimpi;

6) åtgärder i anslutning till underhåll och skötsel av el- och vattenledningar samt brunn och observationsrör i anknytning till Lavalampi vattentäkt samt byggande av en ny vattenledning i Viklinrimpi naturskyddsområde,

7) underhåll och skötsel av snöskoterspår som vid denna förordnings ikraftträdande finns i naturskyddsområdena i Mujejärvi, Mustinvaara, Vuoripuro, Ritosärkkä, Ukonsärkkä-Jäkäläkangas, Puohtiinsuo, Petkeljärvi-Putkelanharju, Paistinvaara, Reposuo-Kalliolahdensuo, Mikkulankangas-Anttosenkangas, Luostarinvaaransuo, Valkeasuo och Viurusuo samt obetydlig eller tillfällig förflyttning av uppdragna spår,

8) åtgärder som hänför sig till underhåll av telemast och signalstation som vid denna förordnings ikraftträdande finns i Verkkovaara naturskyddsområde,

9) smärre åtgärder i anslutning till underhåll av vintervägar och körstråk som vid denna förordnings ikraftträdande finns i Sammalussuo och Miikkulankangas-Anttosenkangas naturskyddsområden samt smärre åtgärder i anslutning till inrättande och användning av körstråk i Paistinvaara naturskyddsområde,

10) underhåll och iståndsättning av diken för nödvändiga torrläggningsbehov som avser områden utanför naturskyddsområdet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.

Genom denna förordning upphävs i förordningen om skydd av gamla skogar (1115/1993) 2 § 1 mom. 51 och 52 punkten samt i lagen om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (801/1985) 1 § 1 mom. 26 punkten.

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid förordningens ikraftträdande får oberoende av 3 § fortgå till den 31 december 2023.

Helsingfors den 11 februari 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Johanna Korpi

Bilagor 1-66: SRf om naturskyddsområden i landskapet Norra Karelen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.