133/2021

Helsingfors den 9 februari 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om statsandelsnämnden för scenkonst

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i lagen om främjande av scenkonst (1082/2020):

1 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.

Nämnden är beslutför när sammanträdets ordförande samt minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

2 §

Sekreterare för nämnden är en tjänsteman som utsetts av Centret för konstfrämjande.

Centret för konstfrämjande ansvarar för nämndens administrativa uppgifter och för arkivering.

3 §

Till nämndens ordförande och medlemmar kan arvoden betalas. Grunderna för arvodena fastställs av undervisnings- och kulturministeriet.

Ersättning för resekostnader betalas i enlighet med tjänste- och arbetskollektivavtalet om ersättning för resekostnader.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2021.

Helsingfors den 9 februari 2021

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Regeringsråd
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.