131/2021

Helsingfors den 11 februari 2021

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 772/2020, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2021 är följande:

Cigaretter 418,51 €/1 000 st
Cigarr 714,90 €/1 000 st.
Cigariller 597,77 €/1 000 st.
Pip- och cigarettobak 501,69 €/kg
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 0,262 €/g
Cigarrettpapper i detaljhandelsform 42,65 €/1 000 st.
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 11 februari 2021

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.