124/2021

Helsingfors den 4 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gymnasieutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018) 6 och 15 § samt bilaga 3 och

ändras 11 och 12 § som följer:

11 §
Dimensionering av studierna

Studier som hör till lärokursen för gymnasieutbildning poängsätts enligt deras omfattning. I utbildning för unga ges undervisning i medeltal 14 timmar 15 minuter per studiepoäng och i utbildning för vuxna i medeltal 9 timmar 20 minuter per studiepoäng. Därtill innefattar studierna en sådan mängd självständigt arbete för den studerande som behövs med tanke på studiernas mål och innehåll och som är skälig för den studerande.

12 §
Studiernas struktur och omfattning

I lärokurserna för gymnasieutbildning ingår enligt bilagorna 1 och 2 till denna förordning obligatoriska och riksomfattande valfria studier som utbildningsanordnaren ska erbjuda de studerande.

I lärokurserna kan därtill ingå gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer.

Utbildningsanordnaren beslutar i hur omfattande studieavsnitt studierna erbjuds för de studerande. Den studerande ska dock ha möjlighet att genomgå valfria studier enligt bilagorna 1 och 2 som studieavsnitt som omfattar två studiepoäng. Gymnasiediplomen omfattar två studiepoäng.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 4 februari 2021

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.