121/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 4.2.2021

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om lotsning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt till statsrådets förordning om lotsning (1385/2016) en ny 10 a § som följer:

10 a §
Undantag under covid-19-epidemin

De lotsningar och övningsfärder som avses i 3 § 2 mom. och de färder och övningsfärder som avses i 6 § 2 mom. får under covid-19-epidemin utföras i fartygssimulator, dock inte efter den 30 juni 2021.


Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Helsingfors den 4.2.2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.