114/2021

Helsingfors den 25 januari 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om skyldigheten för personuppgiftsansvariga och Tillståndsmyndigheten att göra upp materialbeskrivningar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 3 mom. i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om från vilken tidpunkt skyldigheten enligt 12 § 1 mom. i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) att göra upp materialbeskrivningar ska tillämpas.

2 §
Tillämpning av skyldigheten att göra upp materialbeskrivningar

Skyldigheten för de personuppgiftsansvariga att göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina datalager tillämpas från och med den 1 september 2021.

Skyldigheten för Tillståndsmyndigheten att göra upp materialbeskrivningar över sina färdiga datamaterial tillämpas från och med den 1 december 2021.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2021.

Helsingfors den 25 januari 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Specialsakkunnig
Marja Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.