109/2021

Helsingfors den 26 januari 2021

Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019

Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 4 mom. i apoteksskattelagen (770/2016) fastställt:

1 §

Medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019 är 3 800 000 euro, i vilket omsättningen för filialapoteken inte har räknats in.

Vid beräkningen av apoteksskatt för skatteåret 2020 görs inte något avdrag för filialapotek, om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och filialapotekets omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2019, med andra ord minst 1 900 000 euro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2021.

Helsingfors den 26 januari 2021

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.