106/2021

Helsingfors den 22 januari 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar (814/2017) 6 § som följer:

6 §
Förbud mot att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus

Det är varje år förbjudet att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus mellan den 8 februari och den 31 maj. Förbudet gäller också djurhållningsplatser som bedriver ekologisk produktion.

Förbudet enligt 1 mom. gäller emellertid inte

1) permanenta anläggningar där det i huvudsak hålls djur som tillhör vilda arter för att förevisas för allmänheten (djurparker),

2) friflygning från duvslag,

3) hägnade ratiter, eller

4) sådana djurhållningsplatser där utehägnen är helt och hållet inhägnade och täckta av ett tillräckligt finmaskigt nät eller på något motsvarande sätt så att vilda vatten- och rovfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.


Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2021.

Helsingfors den 22 januari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Katri Levonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.