105/2021

Helsingfors den 21 januari 2021

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till finansministeriets förordning om skatteuppbörd (1010/2019) nya 6 a och 6 b § som följer:

6 a §
Förfallodag för bilskatt och försummelseavgift vid bilbeskattning som verkställs av Skatteförvaltningen

Om ett bilskattebeslut gäller ett fordon, ska skatten betalas senast den 24:e dag i kalendermånaden som infaller näst efter två veckor från det att skatten påfördes.

Om ett bilskattebeslut gäller en bilskatteperiod, ska skatten betalas senast den 24:e dagen i den kalendermånad som följer efter utgången av perioden. Om ett bilskattebeslut som gäller en bilskatteperiod har fattats inom sju dagar före periodens förfallodag, ska skatten dock betalas senast den 24:e dagen i den andra kalendermånad som följer efter utgången av perioden.

Försummelseavgift enligt 95 § i bilskattelagen (777/2020) ska betalas senast den 24:e dag i kalendermånaden som infaller näst efter tre veckor från det att avgiften påfördes.

6 b §
Förfallodag för bilskatt och försummelseavgift vid bilbeskattning som verkställs av Transport- och kommunikationsverket

Om Transport- och kommunikationsverket i en situation som avses i 44 § 3 mom. i bilskattelagen påför bilskatt eller en försummelseavgift enligt 95 § i bilskattelagen, är förfallodagen 30 dagar efter dagen för beslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

Helsingfors den 21 januari 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.