18/2021

Helsingfors den 14 januari 2021

Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande typgodkännande av byggprodukter avsedda för vatteninstallationer och för avloppsinstallationer i byggnader

Miljöministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Miljöministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik miljöministeriets bestämmelsesamlingnr utfärdad träder i kraft
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader 1/20 18.12.2020 1.3.2021
Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader 2/20 22.12.2020 1.3.2021

Förordningar har publicerats i miljöministeriets bestämmelsesamling.

Helsingfors den 14 januari 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Tomi Marjamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.