7/2021

Helsingfors den 14 januari 2021

Statsrådets förordning ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 4 mom. och 7 § 4 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare kan 2021 ingå en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande enligt 7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

2 §
Åtgärder som väljs för en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande

En aktiv jordbrukare som ingår en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande kan välja bland de djurartsspecifika åtgärder som avses i 4 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015). Åtminstone en djurartsspecifik åtgärd måste väljas.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 14 januari 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.