3/2021

Helsingfors den 7 januari 2021

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Skatteförvaltningen har med stöd av 40 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 51/2017, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen tar ut.

2 §
Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och nedsatt dröjsmålsränta som avses i 5 a § samt dröjsmålsränta som avses i den tillfälliga 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §
Krediteringsränta

Krediteringsränta som avses i 37 § i lagen om skatteuppbörd beräknas per dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2021.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid (310/2020).

Helsingfors den 7 januari 2021

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.