1247/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av 12 § i sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § i sjöräddningslagen (1145/2001), sådan paragrafen lyder i lag 640/2019, ett nytt 2 mom. som följer:

12 §
Sjöräddningsregister

Uppgifter om en sjöräddningsaktion, dock inte uppgifter om en mobilteleapparats läge eller andra personuppgifter än identifieringsnummer för fartyg och luftfartyg, kan trots sekretessbestämmelser behandlas också för att skapa och upprätthålla en nationell situationsbild som avses i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, om aktionen har samband med gränssäkerheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 141/2020
FvUB 22/2020
RSv 172/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1896/2019 (32019R1896); EUT L 295, 14.11.2019, s. 1

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.