1208/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av 25 § i fordonslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 25 § i fordonslagen (1090/2002), sådan paragrafen lyder i lagarna 1042/2014, 321/2017 och 130/2019, ett nytt 7 mom. som följer:

25 §
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning

Om det i ett nytt fordon i kategori M som släppts ut på marknaden finns en fast installerad bilradiomottagare, ska mottagaren kunna ta emot och återge digitala och analoga markbundna radiosändningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Lagen tillämpas på nya fordon i kategori M som släppts ut på marknaden den 1 mars 2021 eller därefter.

RP 98/2020
KoUB 16/2020
RSv 189/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.