1176/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöministeriet (1286/2015) 2 § 4 punkten, 7 § 4 punkten och 8 § 1 mom., av dem 7 § 4 punkten och 8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1015/2019 som följer:

2 §
Uppgifter

Till miljöministeriets uppgifter hör


4) förebyggande och efterbehandling av miljöskador och ersättning för miljöskador,


7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är


4) för dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören och utvecklingsdirektören, för andra råd än de som nämns i 2 och 3 punkten, för konsultativa tjänstemän, personalchefen och ekonomichefen samt för kommunikationschefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, överdirektörerna, direktören för förvaltning och internationella ärenden, informations- och kommunikationsdirektören, regeringsråden, byggnadsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regionplaneringsråden, bostadsråden, lagstiftningsdirektören, lagstiftningsråden, revisionsrådet, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet. Statsrådet utnämner också personalchefen, ekonomichefen och kommunikationschefen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 22 december 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsdirektör
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.