1129/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 § i och bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (119/2019) 1 § 6 mom. och bilagan som följer:

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

I den enkät för studeranderespons som avses i 1 mom. 5 punkten ska studerande som genomfört de studier som ingår i lägre högskoleexamen samt, inom det medicinska och odontologiska området, studerande som genomfört de studier som hör till de fyra första studieåren och fått rätt att vara tillfälligt verksamma i en legitimerad läkares eller tandläkares uppgifter besvara påståendena enligt 4 punkten i bilagan. Svaren på påståendena poängsätts i enlighet med 5 punkten i bilagan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i 4 och 5 punkten i bilagan till förordningen tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för 2023.

Helsingfors den 22 december 2020

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Överdirektör
Atte Jääskeläinen

Bilaga

1. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 19 %
2. Antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 11 %
3. Summan av antalet studiepoäng som avlagts i öppen universitetsundervisning, som fristående studier och i specialiseringsutbildning 4 %
4. Summan av antalet studiepoäng som avlagts på basis av samarbetsavtal mellan högskolorna 1 %
5. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons 3 %
6. Antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet ett år efter att de blivit utexaminerade 2 %
7. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för karriäruppföljning 2 %

2. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal publikationer 14 %
2. Antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet 8 %
3. Internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering 6 %
4. Inhemsk forskningsfinansiering samt inhemsk och internationell företagsfinansiering 6 %

3. Antal examensgrupper som avlagts vid respektive universitet för beräkning av finansieringsandelen för utbildning

1. Grupp A

Diplomingenjör, produktionsekonomi

Filosofie magister, baltiska språk

Filosofie magister, översättning och tolkning i engelska

Filosofie magister, engelska språket

Filosofie magister, översättning och tolkning i spanska

Filosofie magister, spanska språket

Filosofie magister, filosofi

Filosofie magister, historia

Filosofie magister, översättning och tolkning i italienska

Filosofie magister, italienska språket

Filosofie magister, urbana studier

Filosofie magister, språkforskning

Filosofie magister, litteraturforskning

Filosofie magister, klassiska språk

Filosofie magister, kulturforskning

Filosofie magister, logopedi

Filosofie magister, musikvetenskap och musikpedagogik

Filosofie magister, annat humanistiskt specialområde

Filosofie magister, annat språk

Filosofie magister, översättning och tolkning i annat språk

Filosofie magister, annan konstforskning

Filosofie magister, nordiska språk

Filosofie magister, psykologi

Filosofie magister, talvetenskaper

Filosofie magister, översättning och tolkning i franska språket

Filosofie magister, franska språket

Filosofie magister, översättning och tolkning i svenska språket

Filosofie magister, svenska språket

Filosofie magister, samiska språk

Filosofie magister, översättning och tolkning i tyska språket

Filosofie magister, tyska språket

Filosofie magister, slaviska språk

Filosofie magister, finsk-ugriska språk

Filosofie magister, finska språket

Filosofie magister, konsthistoria och konstpedagogik

Filosofie magister, teatervetenskap

Filosofie magister, översättning och tolkning i ryska

Filosofie magister, ryska språket

Filosofie magister, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning

Filosofie magister, teckenspråk

Förvaltningsmagister, regional- och miljövetenskaper

Förvaltningsmagister, förvaltningsvetenskaper

Magister i internationell och komparativ rätt

Pedagogie magister, vuxenpedagogik

Pedagogie magister, speciallärare

Pedagogie magister, specialpedagogik

Pedagogie magister, pedagogik

Pedagogie magister, lärare i huslig ekonomi

Pedagogie magister, handarbetslärare

Pedagogie magister, klasslärare

Pedagogie magister, annat huvudämne

Pedagogie magister, studiehandledare vid grundskolan och gymnasiet

Pedagogie magister, tekniskt arbete och huslig ekonomi

Pedagogie magister, förskolepedagogik

Ekonomie magister, företagsekonomi

Ekonomie magister, annat huvudämne

Ekonomie magister, samhällsvetenskaper

Agronomie- och forstmagister, hushållsbranschen

Juris magister

Psykologie magister

Teologie magister

Magister i hälsovetenskaper

Politices magister, regional- och miljövetenskaper

Politices magister, filosofi

Politices magister, urbana studier

Politices magister, annat huvudämne

Politices magister, politikvetenskaper

Politices magister, psykologi

Politices magister, socialvetenskaper

Politices magister, ekonomivetenskaper

Politices magister, kommunikationsvetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, regional- och miljövetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, filosofi

Magister i samhällsvetenskaper, turism

Magister i samhällsvetenskaper, annat huvudämne

Magister i samhällsvetenskaper, politikvetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, psykologi

Magister i samhällsvetenskaper, socialvetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, ekonomivetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, kommunikationsvetenskaper

Förvaltningskandidat, regional- och miljövetenskaper

Förvaltningskandidat, förvaltningsvetenskaper

Förvaltningskandidat, annat huvudämne

Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, baltiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, engelska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i engelska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i spanska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, spanska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, filosofi

Kandidat i humanistiska vetenskaper, historia

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i italienska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, italienska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, språkforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, litteraturforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, klassiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, kulturforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, logopedi

Kandidat i humanistiska vetenskaper, musikvetenskap och musikpedagogik

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i annat språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat specialområde

Kandidat i humanistiska vetenskaper, annan konstforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, talvetenskaper

Kandidat i humanistiska vetenskaper, nordiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i franska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, franska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i svenska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, svenska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, samiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i tyska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, tyska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, slaviska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, finsk-ugriska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, finska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, konsthistoria och konstpedagogik

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i ryska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, ryska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, teckenspråk

Pedagogie kandidat, vuxenpedagogik

Pedagogie kandidat, speciallärare

Pedagogie kandidat, specialpedagogik

Pedagogie kandidat, pedagogik

Pedagogie kandidat, lärare i huslig ekonomi

Pedagogie kandidat, handarbetslärare

Pedagogie kandidat, barnträdgårdslärare

Pedagogie kandidat, klasslärare

Pedagogie kandidat, studiehandledare vid grundskolan och gymnasiet

Pedagogie kandidat, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi

Pedagogie kandidat, förskolepedagogik

Ekonomie kandidat, företagsekonomi

Ekonomie kandidat, samhällsvetenskaper

Agronomie- och forstkandidat, hushållsbranschen

Rättsnotarie

Psykologie kandidat

Teknologie kandidat, produktionsekonomi

Teologie kandidat

Kandidat i hälsovetenskaper

Politices kandidat, filosofi

Politices kandidat, annat huvudämne

Politices kandidat, politikvetenskaper

Politices kandidat, psykologi

Politices kandidat, socialvetenskaper

Politices kandidat, ekonomivetenskaper

Politices kandidat, kommunikationsvetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, regional- och miljövetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, filosofi

Kandidat i samhällsvetenskaper, turism

Kandidat i samhällsvetenskaper, annat huvudämne

Kandidat i samhällsvetenskaper, politikvetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, psykologi

Kandidat i samhällsvetenskaper, socialvetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, ekonomivetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, kommunikationsvetenskaper

2. Grupp B

Diplomingenjör, automationsteknik

Diplomingenjör, bioteknik

Diplomingenjör, energiteknik

Diplomingenjör, gruv- och anrikningsteknik

Diplomingenjör, kemisk teknik

Diplomingenjör, maskinteknik

Diplomingenjör, lantmäteriteknik

Diplomingenjör, materialteknik, bergsteknik

Diplomingenjör, annat specialområde

Diplomingenjör, processteknik

Diplomingenjör, träförädlingsteknik

Diplomingenjör, byggnadsteknik, samhällsteknik

Diplomingenjör, elektroteknik

Diplomingenjör, teknisk fysik

Diplomingenjör, teknisk-naturvetenskaplig utbildning

Diplomingenjör, datakommunikationsteknik

Diplomingenjör, datateknik

Diplomingenjör, miljöteknik

Magister i livsmedelsvetenskaper

Filosofie magister, arkeologi

Filosofie magister, biologi

Filosofie magister, biovetenskaper, biokemi

Filosofie magister, livsmedels- och näringsvetenskaper

Filosofie magister, fysik

Filosofie magister, geofysik

Filosofie magister, geologi

Filosofie magister, kemi

Filosofie magister, geografi

Filosofie magister, matematik

Filosofie magister, meteorologi

Filosofie magister, annat naturvetenskapligt specialområde

Filosofie magister, datavetenskap

Filosofie magister, statistik

Filosofie magister, translationell medicin

Filosofie magister, astronomi

Filosofie magister, miljövetenskap

Pedagogie magister, musiklärare

Ekonomie magister, informationssystem

Ekonomie magister, statistik

Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper

Agronomie- och forstmagister, bioteknik

Agronomie- och forstmagister, livsmedelsbranschen

Agronomie- och forstmagister, lantbruk

Agronomie- och forstmagister, skogsbruk

Agronomie- och forstmagister, annat specialområde

Agronomie- och forstmagister, miljöbranschen

Provisor

Politices magister, statistik

Kandidat i livsmedelsvetenskap

Farmaceut

Kandidat i humanistiska vetenskaper, arkeologi

Kandidat i humanistiska vetenskaper, teatervetenskap

Pedagogie kandidat, musiklärare

Ekonomie kandidat, informationssystem

Ekonomie kandidat, statistik

Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper

Kandidat i naturvetenskaper, biologi

Kandidat i naturvetenskaper, biovetenskaper, biokemi

Kandidat i naturvetenskaper, fysik

Kandidat i naturvetenskaper, geofysik

Kandidat i naturvetenskaper, geologi

Kandidat i naturvetenskaper, kemi

Kandidat i naturvetenskaper, geografi

Kandidat i naturvetenskaper, matematik

Kandidat i naturvetenskaper, meteorologi

Kandidat i naturvetenskaper, annat specialområde

Kandidat i naturvetenskaper, datavetenskap

Kandidat i naturvetenskaper, statistik

Kandidat i naturvetenskaper, astronomi

Kandidat i naturvetenskaper, miljövetenskaper

Agronomie- och forstkandidat, bioteknik

Agronomie- och forstkandidat, livsmedelsbranschen

Agronomie- och forstkandidat, lantbruk

Agronomie- och forstkandidat, skogsbruk

Agronomie- och forstkandidat, annat specialområde

Agronomie- och forstkandidat, miljöbranschen

Teknologie kandidat, automationsteknik

Teknologie kandidat, bioteknik

Teknologie kandidat, energiteknik

Teknologie kandidat, gruv- och anrikningsteknik

Teknologie kandidat, kemisk teknik

Teknologie kandidat, maskinteknik

Teknologie kandidat, lantmäteriteknik

Teknologie kandidat, materialteknik, bergsteknik

Teknologie kandidat, annat eller okänt tekniskt område

Teknologie kandidat, processteknik

Teknologie kandidat, träförädlingsteknik

Teknologie kandidat, byggnadsteknik, samhällsteknik

Teknologie kandidat, elektroteknik

Teknologie kandidat, teknisk fysik

Teknologie kandidat, teknisk-naturvetenskaplig utbildning

Teknologie kandidat, datakommunikationsteknik

Teknologie kandidat, datateknik

Teknologie kandidat, miljöteknik

Teknologie kandidat, annan processteknik och materialteknik

Politices kandidat, statistik

3. Grupp C

Arkitekt

Veterinärmedicine licentiat

Odontologie licentiat

Magister i bildkonst

Medicine licentiat

Landskapsarkitekt

Musikmagister

Konstmagister

Magister i danskonst

Magister i teaterkonst

Veterinärmedicine kandidat

Bildkonstkandidat

Musikkandidat

Konstkandidat

Danskonstkandidat

Teaterkonstkandidat

Teknologie kandidat, arkitektur

4. Följande påståenden i den riksomfattande enkäten för studeranderespons ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1. Jag mår bra vid mitt universitet.

2. Jag är nöjd med mina studier.

3. Mitt kunnande har under utbildningen utvecklats enligt mina förväntningar.

4. Min utbildning motsvarade de fastställda målsättningarna.

5. Undervisningen var i huvudsak av god kvalitet.

6. Jag är nöjd med de undervisningsmetoder som användes.

7. Det har erbjudits tillräckligt med handledning för arbetet med kandidatavhandlingen / lärdomsprovet.

8. Det har erbjudits tillräckligt med handledning för planeringen av studierna.

9. Det har varit lätt för mig att hitta information om mina studier.

10. I problemsituationer har jag vid behov hittat en person jag kan fråga råd av.

11. Jag har varit nöjd med de möjligheter att påverka och delta som mitt universitet erbjuder

(t.ex. deltagande i undervisningsplanering och möjligheter att ge respons).

12. Jag har varit nöjd med interaktionen med undervisningspersonalen.

13. Responsen jag fick från undervisningspersonalen har hjälpt mig i mina studier.

5. Poängsättningsskala för svaren på påståendena i den riksomfattande enkäten för studeranderespons

5 poäng helt av samma åsikt

4 poäng av samma åsikt

3 poäng varken av samma eller annan åsikt

2 poäng av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

6. Påståenden och frågor i den riksomfattande enkäten för karriäruppföljning som ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1. Utbildningen gav mig tillräcklig beredskap för arbetslivet.

2. Hur nöjd är du som helhet med examen du avlade år X med tanke på din karriär?

3. Jag kan dra nytta av de kunskaper och färdigheter jag fått vid universitetet på ett bra sätt i mitt nuvarande arbete.

4. Kravnivån på mitt nuvarande arbete motsvarar bra min universitetsutbildning.

5. Hur har dina universitetsstudier utvecklat din beredskap för arbetslivet på följande punkter: 1) färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande, 2) färdigheter i informationssökning 3) förmåga att lära dig och tillägna dig ny kunskap, 4) förmåga att verka i tvärvetenskapliga/mångprofessionella grupper 5) förmåga att leda ditt eget arbete/ta egna initiativ 6) entreprenörskap?

7. Poängskalan för påståendena och frågorna i den riksomfattande karriäruppföljningsenkäten

1. Utbildningen gav mig tillräcklig beredskap för arbetslivet.

6 poäng helt av samma åsikt

5 poäng av samma åsikt

4 poäng delvis av samma åsikt

3 poäng delvis av annan åsikt

2 poäng av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

2. Hur nöjd är du som helhet med examen du avlade år X med tanke på din karriär?

6 poäng mycket nöjd

5 poäng nöjd

4 poäng ganska nöjd

3 poäng ganska missnöjd

2 poäng missnöjd

1 poäng mycket missnöjd

3. Jag kan dra nytta av de kunskaper och färdigheter jag fått vid universitetet på ett bra sätt i mitt nuvarande arbete.

6 poäng helt av samma åsikt

5 poäng av samma åsikt

4 poäng delvis av samma åsikt

3 poäng delvis av annan åsikt

2 poäng av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

4. Kravnivån på mitt nuvarande arbete motsvarar bra min universitetsutbildning.

6 poäng helt av samma åsikt

5 poäng av samma åsikt

4 poäng delvis av samma åsikt

3 poäng delvis av annan åsikt

2 poäng av annan åsikt

1 poäng helt av annan åsikt

5. Hur har universitetsstudierna utvecklat din beredskap för arbetslivet på följande punkter: färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande 2) färdigheter i informationssökning 3) förmågan att lära dig och tillägna dig ny kunskap, 4) förmågan att verka i tvärvetenskapliga/mångprofessionella grupper 5) förmågan att leda ditt eget arbete/ta egna initiativ 6) entreprenörskap?

6 poäng väldigt mycket

5 poäng mycket

4 poäng ganska mycket

3 poäng delvis

2 poäng bara lite

1 poäng inte alls

Viktningsvärdet för varje delfråga i fråga 5 är 1/6 vid beräkningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.