1097/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i brottsskadelagen (1204/2005):

1 §

De högsta ersättningar för inkomstförlust som nämns i 5 § 1 mom., 6 § och 8 § 3 mom. i brottsskadelagen (1204/2005) samt den högsta ersättning för lön eller motsvarande ersättning som nämns i 7 § 1 mom. i den lagen är 150 euro.

2 §

De belopp som nämns i följande bestämmelser i brottsskadelagen justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet så att

1) högsta ersättningsbelopp enligt 5 § 2 mom. är 12 500 euro,

2) högsta belopp för totalersättningen enligt 8 § 3 mom. är 6 200 euro,

3) högsta ersättningsbelopp enligt 9 § 2 mom. är 16 500 euro till sådana offer för sexualbrott som när brottet begicks var yngre än 18 år, 9 700 euro till andra offer för sexualbrott och 3 600 euro till övriga brottsoffer,

4) högsta ersättningsbelopp enligt 10 § 1 mom. är 63 000 euro,

5) högsta ersättningsbelopp enligt 17 § är 31 500 euro,

6) grundavdraget enligt 20 § är 220 euro.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen (995/2017).

Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på ersättningsärenden som baserar sig på brott som begåtts före ikraftträdandet av förordningen.

Helsingfors den 17 december 2020

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Riitta Haapasaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.