1090/2020

Helsingfors den 21 december 2020

Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2021

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 83 § i inkomstskattelagen (1535/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana i 83 § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda nationella eller internationella i konstnärligt hänseende betydelsefulla tävlingar på konstens område som anordnas under 2021, i vilka priserna inte anses som skattepliktig inkomst.

2 §
Arkitektur

Pris som erhållits i följande tävlingar på arkitekturens område är inte skattepliktig inkomst:

1) tävlingen Europan 16, anordnad av Europan Suomi Finland och deltagande städer,

2) den internationella idétävlingen för planering av Flygplatsparken på Malms flygfältsområde, anordnad av Helsingfors stad och Suomen maisema-arkkitehtiliitto – Finlands Landskapsarkitektförbund ry,

3) tävlingen för planering av Maatulli skola, daghem och lekpark, anordnad av Helsingfors stad,

4) tävlingen för planering av Kottby stationsområde, anordnad av Helsingfors stad,

5) tävlingen för planering av daghemmen Topelius och Päiväpirtti i Tölö, anordnad av Helsingfors stad,

6) tävlingen för planering av daghemmen Takatasku och Suvi i Malm samt av skolan Tavelantien peruskoulu, anordnad av Helsingfors stad,

7) tävlingen för planering av skolan Hernesaaren peruskoulu, anordnad av Helsingfors stad,

8) tävlingen för planering av Merilahti kvartershus, anordnad av Helsingfors stad,

9) tävlingen för planering av kvartershuset Melkinlaituri, anordnad av Helsingfors stad,

10) tävlingen för planering av vattentornet i Hiedanranta, anordnad av Hiedanrannan Kehitys Oy,

11) tävlingen för planering av studentbostäder i området Seminaarinmäki, anordnad av Jyväskylä stad,

12) tävlingen för planering av Jyväskylän sydän-kulturbyggnader, anordnad av Jyväskylä stad,

13) tävlingen för planering av ett trähöghus i Kervo centrum, anordnad av Kervo stad,

14) tävlingen för planering av skolkvarteret i Karhula, anordnad av Kotka stad,

15) tävlingen för planering av strandområdet i Kontio-Pajakkakoski, anordnad av Kuhmo stad,

16) tävlingen för planering av området Armila i Villmanstrand, anordnad av Villmanstrands stad,

17) tävlingen för planering av skolan Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulu, anordnad av Rovaniemi stad,

18) tävlingen för planering av Sara Hildéns konstmuseum, anordnad av Tammerfors stad och Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma,

19) tävlingen för planering av ändringen av lokstallet i Seinäjoki, anordnad av Tammerfors universitet och Petri Pihlajaniemi,

20) tävlingen för planering av museistranden i Vasa, anordnad av Vasa stad,

21) tävlingen för planering av Valkeakoski centrum och området Kanavaranta, anordnad av Valkeakoski stad.

3 §
Filmkonst

Pris som erhållits i följande tävlingar på filmkonstens område är inte skattepliktig inkomst:

1) filmtävlingen inom ramen för Uleåborgs internationella barn- och ungdomsfilmfestival, anordnad av Oulun Elokuvakeskus ry,

2) den inhemska musikvideotävlingen, anordnad av Oulun musiikkivideofestivaalit ry,

3) den inhemska tävlingen vid Tammerfors 51:e internationella kortfilmsfestival, an-ordnad av Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry,

4) den internationella tävlingen vid Tammerfors 51:e internationella kortfilmsfestival, anordnad av Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry,

5) Risto Jarva -pristävlingen vid Tammerfors 51:e internationella kortfilmsfestival, an-ordnad av Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry,

6) tävlingen Kaikki kuvaa 2021, anordnad av produktionsbolaget Amazement, AP Haglund Oy.

4 §
Litteratur

Pris som erhållits i följande tävlingar på litteraturens område är inte skattepliktig inkomst:

1) Eränkävijäs och tidningen Metsästys & Kalastus skrivartävling, anordnad av tidningen Metsästys & Kalastus/Otavamedia Oy och Eränkävijä/Förlagsaktiebolaget Otava,

2) Botnia-priset, anordnat av Oulun kirjailijaseura ry – Författarsällskapet i Uleåborg rf,

3) Skrivartävlingen Nova, anordnad av Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry, Åbo Science Fiction Sällskap rf och Science fiction-kulturkabinettet vid Åbo universitet rf,

4) Arvid Mörne-tävlingen 2021, anordnad av Svenska folkskolans vänner rf,

5) Solveig von Schoultz-tävlingen 2021, anordnad av Svenska folkskolans vänner rf,

6) skrivartävlingen för science fiction-noveller och fantasynoveller 2021, anordnad av Tampereen Science Fiction Seura ry,

7) översättartävlingen Översättarbjörnen, anordnad av Rundradion Ab,

8) dikttävlingen Den dansande björnen, anordnad av Rundradion Ab,

9) Svenska Yles Litteraturpris–Svenska Ylen kaunokirjallisuuspalkinto, anordnat av Rundradion Ab – Svenska Yle.

5 §
Bildkonst

Pris som erhållits i följande tävlingar på bildkonstens område är inte skattepliktig inkomst:

1) skulpturtävlingen Karhu ja pentu, inom ramen för festivalen Karhufestivaali, anordnad av Maaseudun Sivistysliitto ry och Maaseudun Sivistysliiton Vaara–Karjalan kulttuuriyhdistys ry,

2) tävlingen Taidetta Jätkälle, anordnad av andelslaget Forum Box, Helsingfors stad och Helsingfors Hamn Ab,

3) öppen konsttävling för Sjundeå campus, anordnad av Sjundeå kommun,

4) årstävlingen för medaljkonst 2021, anordnad av Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry,

5) planeringstävling för konstmedaljen Humanitas vincit omnia, anordnad av Suomen Mitalitaiteen Kilta – Gillet för Medaljkonst i Finland ry,

6) tävlingen för planering av ett minnesmärke över president Koivisto, anordnad av Statsrådets kansli,

7) allmän konsttävling för Valteri-skolans nybyggnad i Mäntykangas, Kuopio, anordnad av Statens konstverkskommission,

8) allmän konsttävling för Martti Ahtisaaris plats framför Sjöekipaget, utrikesministeriets huvudbyggnad, anordnad av statens konstverkskommission,

9) konsttävling för inbjudna deltagare för en nybyggnad till Lagmansgårdens skolhem i Jakobstad, anordnad av Statens konstverkskommission,

10) allmän konsttävling för det nya justitiehuset i Uleåborg, anordnad av Statens konstverkskommission.

6 §
Serie- och illustrationskonst

Pris som erhållits i följande tävling på serie- och illustrationskonstens område är inte skattepliktig inkomst: Rudolf Koivu-tävlingen, anordnad av Grafia ry.

7 §
Mediakonst

Pris som erhållits i följande tävling på mediekonstens område är inte skattepliktig inkomst: tävlingen Assembly Summer 2021, anordnad av Assembly Organizing Oy.

8 §
Formgivning

Pris som erhållits i följande tävlingar på formgivningens område är inte skattepliktig inkomst:

1) tävlingen Mielenkuvat, anordnad av samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax Essote,

2) tävlingen Vuoden Huiput, anordnad av Grafia ry,

3) den internationella affischtriennalen i Lahtis, anordnad av Lahtis Affischmuseum och Grafia ry.

9 §
Musik

Pris som erhållits i följande tävlingar på musikens område är inte skattepliktig inkomst:

1) den internationella pianotävlingen Tapiola för barn och unga, anordnad av Musikfestivalförening i Esbo rf,

2) sångtävlingen i Kangasniemi, anordnad av Kangasniemen Musiikinystävät ry,

3) den 5:e internationella valthornstävlingen under brassveckan i Lieksa, anordnad av Lieksan Vaskiviikon Kannatusyhdistys ry,

4) tävlingen Vuoden Uusi Lastenlaulu 2021, anordnad av Salo – Lasten Laulukaupunki ry,

5) tävlingen Kultainen Harmonikka/Det Gyllene Dragspelet, anordnad av Sata-Häme Soi föreningen rf,

6) tävlingen Hopeinen Harmonikka/Det Silverne Dragspelet, anordnad av Sata-Häme Soi föreningen rf,

7) Timo Mustakallio-sångtävlingen, anordnad av Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, Timo Mustakallio – Säätiö och Eero Rantalas fond (Kulttuurirahasto),

8) kompositionstävlingen Esko Linnavalli Big Band, anordnad av Suomen Big Band -yhdistys ry och UMO Jazz Orchestra,

9) den internationella tävlingen i klassisk gitarr i Finland, anordnad av Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry,

10) Tammerfors pianotävling, anordnad av Tampereen pianoseura ry,

11) den VIII internationella Jorma Panula Kapellmästartävlingen, anordnad av Viljo ja Maire Vuorion Säätiö,

12) den VII internationella Leevi Madetoja-manskörstävlingen, anordnad av Suomen Mieskuoroliitto ry.

10 §
Scenkonst

Pris som erhållits i följande tävling på scenkonstens område är inte skattepliktig inkomst: tävlingar i cosplay på evenemanget Tracon, anordnad av Tracon ry.

11 §
Konstjournalistik

Pris som erhållits i följande tävling på konstjournalistikens område är inte skattepliktig inkomst: tävlingen Årets kritiska text, anordnad av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker rf.

12 §
Fotografikonst

Pris som erhållits i följande tävling på fotografikonstens område är inte skattepliktig inkomst:

1) naturfototävlingen Kuusamo Nature Photo, anordnad av kulturväsendet i Kuusamo stad,

2) tävlingen Finnish Photo Awards, anordnad av Finlands Yrkesfotografer rf,

3) tävlingen Kuvajournalismi 2020, anordnad av Finska Bildjournalister rf,

4) tävlingen Årets Naturbild 2021, anordnad av Finlands Naturfotografer SLV rf,

5) pristävlingen för årets bok inom fotografikonst, anordnad av Finlands fotografiska museum och Fotokonstnärernas förbund (i Finland) rf.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Förordningen tillämpas vid beskattningen för 2021.

Helsingfors den 21 december 2020

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.