1080/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 718/1990, ett nytt 8 mom. som följer:

8 §

Utgiftsrester om högst 1 200 euro får avskrivas på en gång.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

RP 195/2020
FiUB 23/2020
RSv 167/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.