1075/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 § 1 mom. 6 punkten och 8 § 1 mom. 19 punkten, sådana de lyder, 6 § 1 mom. 6 punkten i lag 1077/2008 och 8 § 1 mom. 19 punkten i lag 788/2016, samt

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1077/2008 och 456/2015, en ny 7 punkt som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst är inte


6) bostadsrättsavgift som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

7) stöd som avses i 1 a kap. i naturvårdslagen (1096/1996) eller i 1 a kap. i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), när stödet beviljas stödmottagaren i form av varor eller tjänster.


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


19) rundradioskatt för samfund som ska betalas med stöd av lagen om rundradioskatt (484/2012) samt medieavgift för samfund som ska betalas med stöd av landskapslagen om medieavgift (Ålands författningssamling 2019:103),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagens 6 § 1 mom. 7 punkt tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. Lagens 8 § 1 mom. 19 punkt tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

RP 197/2020
FiUB 25/2020
RSv 165/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.