1073/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 § och 12 f § 2–8 punkten, sådana de lyder, 12 § i lag 1240/2018 och 12 f § 2–8 punkten i lag 1573/2019, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 66,70 procent och kommunernas utdelning 33,30 procent.

12 f §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2020–2027

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att


2) statens utdelning skatteåret 2021 är 55,66 procent och kommunernas utdelning 44,34 procent,

3) statens utdelning skatteåret 2022 är 65,81 procent och kommunernas utdelning 34,19 procent,

4) statens utdelning skatteåret 2023 är 65,91 procent och kommunernas utdelning 34,09 procent,

5) statens utdelning skatteåret 2024 är 67,43 procent och kommunernas utdelning 32,57 procent,

6) statens utdelning skatteåret 2025 är 67,24 procent och kommunernas utdelning 32,76 procent,

7) statens utdelning skatteåret 2026 är 67,14 procent och kommunernas utdelning 32,86 procent,

8) statens utdelning skatteåret 2027 är 67,03 procent och kommunernas utdelning 32,97 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagens 12 § tillämpas vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåret 2028 och 12 f §  2–8 punkten vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåren 2021–2027.

RP 194/2020
FiUB 32/2020
RSv 199/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.