1010/2020

Helsingfors den 15 december 2020

Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 a och 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

upphävs i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 3 mom. samt

ändras 2 a §, sådan den lyder i förordning 52/2016, som följer:

2 a §
Kostnaderna för läkarundersökning

För kostnaderna för den läkarundersökning och tandläkarundersökning som behövs för att påvisa god hälsa enligt 2 § 1 mom. 1 punkten när det gäller krishanteringspersonalen svarar arbetsgivaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 15 december 2020

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Avdelningsstabsofficer
Sami Roikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.