1004/2020

Helsingfors den 14 december 2020

Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon

Skatteförvaltningen har med stöd av 77 § 1 och 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §
Beviljande av registreringstillstånd och tillståndets uppgifter

Skatteförvaltningen lämnar på begäran registreringstillstånd till trafik- och transportregistrets registeransvarig via gränssnittsförfrågan eller på ett separat avtalat sätt.

Följande uppgifter anges i registreringstillståndet:

1) datum för beviljande av tillstånd,

2) fordonets tillverkningsnummer,

3) grund för skattefrihet eller nedsatt skatt för fordonet,

4) huruvida fordonet beskattats som taxi, som i samband med första registrering i Finland registreras för taxitrafik som avses i 4 § 1 mom. i lagen om transportservice (320/2017).

2 §
Införande av fordon i trafik- och transportregistret

Utöver det som föreskrivs i 77 § 2 mom. i bilskattelagen får ett fordon införas i trafik- och transportregistret utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd, om

1) förhandsanmälan som avses i 65 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002) har lämnats om fordonet, eller

2) fordonets importör är ett registrerat bilskatteombud enligt bilskattelagen.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 14 december 2020

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.