1000/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilagorna 1, 2 och 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013), sådana de lyder, bilagorna 1 och 3 i förordning 1308/2019 och bilaga 2 i förordning 149/2020, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för 2020 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för 2020.

Helsingfors den 11 december 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1-3: SHMf om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.