991/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av 103 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 103 § i folkpensionslagen (568/2007), sådan den lyder i lagarna 1130/2010 och 1453/2015, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 1453/2015, som följer:

103 §
Betalning av statens andelar

Staten betalar månatligen Folkpensionsanstalten förskott på statens andel av kostnaderna för de pensioner och förmåner som avses i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 108/2020
ShUB 32/2020
RSv 148/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.