979/2020

Helsingfors den 8 december 2020

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring vid utförsel

Skatteförvaltningen har med stöd av 30 § 2 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §
Uppgifter om den sökande

Om den sökande ska anges namn och personbeteckning eller FO-nummer.

2 §
Uppgifter om utförseln

Den sökande ska försäkra att hen som fordonets ägare har fört ut fordonet ur landet för bruk någon annanstans än i Finland.

Av ansökan ska framgå huruvida den sökande har antecknats som fordonets ägare i trafik- och transportregistret, exportdatumet för fordonet, huruvida fordonet har tagits ur trafik och huruvida fordonets periodiska besiktning gällde vid den tidpunkt då fordonet togs ur trafik.

3 §
Uppgifter om fordonet

I ansökan ska anges fordonets märke, modell, tillverkningsnummer, variant, version, första registreringsdag, mätarställning vid tidpunkten för utförseln, fordonskategori, drivkraft, karossmodell, drivsätt, cylindervolym, växellåda, effekt, batterikapacitet för elbil, totalmassa, grund för CO2--värdet och CO2-utsläppsvärde. Om paketbil ska dessutom anges längd, egenmassa, antal dörrar och antal säten. Därtill ska anges om det är fråga om en paketbil med full eller nedsatt skatt.

4 §
Lämnande av ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt eller i pappersform.

Bestämmelser om hur ansökan ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Ansökan i pappersform ska göras på Skatteförvaltningens officiella pappersblankett.

Blanketten ska skickas till den adress som anges på den.

5 §
Undertecknande av ansökan

Ansökan ska undertecknas.

En elektronisk ansökan uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 8 december 2020

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.