949/2020

Helsingfors den 10 december 2020

Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 a § i lagen om kollektivavtal (436/1946), sådan paragrafen lyder i lag 864/2001:

1 §

Maximibeloppen för plikt enligt 7 § 1 mom. i lagen om kollektivavtal (436/1946) är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 31 900 för arbetsgivaren och 320 euro för arbetstagaren. Maximibeloppet för plikt enligt 9 § 1 mom. i lagen om kollektivavtal är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 31 900 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal (870/2017).

Helsingfors den 10 december 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.