896/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 10 kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. 2 § i strafflagen (39/1889), sådan paragrafen lyder i lag 356/2016, ett nytt 8 mom. som följer:

10 kap.

Om förverkandepåföljder

2 §
Förverkande av vinning

Bestämmelser om utfärdande av beslut som avses i artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande finns dessutom i lagen om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen (895/2020).


Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

RP 102/2020
LaUB 7/2020
RSv 123/2020
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 (32018R1805); EUT L 303, 28.11.2018, s. 1

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.