886/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådan bilagan lyder i lag 1554/2019, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 144/2020
FiUB 18/2020
RSv 143/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Bilaga

SKATTETABELL Atillämpas 1.1.—31.12.2021
Produkt Produkt-grupp Energiinne-hållsskatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE cent/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T cent/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanoldiesel R cent/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanoldiesel T cent/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselolja para cent/l 51 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselolja cent/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselolja R cent/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselolja T cent/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselolja P cent/l 55 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselolja P R cent/l 56 28,65 11,60 0,35 40,60
Biodieselolja P T cent/l 57 28,65 0,00 0,35 29,00
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35 27,53
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Flygbensin cent/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92
SKATTETABELL Btillämpas 1.1.—31.12.2022
Produkt Produkt-grupp Energiinne-hållsskatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE cent/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T cent/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanoldiesel R cent/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanoldiesel T cent/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselolja para cent/l 51 30,65 23,20 0,35 54,20
Biodieselolja cent/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselolja R cent/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselolja T cent/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselolja P cent/l 55 30,65 23,20 0,35 54,20
Biodieselolja P R cent/l 56 30,65 11,60 0,35 42,60
Biodieselolja P T cent/l 57 30,65 0,00 0,35 31,00
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35 27,53
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Flygbensin cent/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92
SKATTETABELL Ctillämpas från och med den 1 januari 2023
Produkt Produkt-grupp Energiinne-hållsskatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Bensin för små motorer cent/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanol cent/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanol R cent/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanol T cent/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE cent/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R cent/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T cent/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME cent/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R cent/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T cent/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE cent/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R cent/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T cent/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE cent/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R cent/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T cent/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensin cent/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensin R cent/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensin T cent/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanoldiesel cent/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanoldiesel R cent/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanoldiesel T cent/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselolja cent/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselolja para cent/l 51 32,65 23,20 0,35 56,20
Biodieselolja cent/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselolja R cent/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselolja T cent/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselolja P cent/l 55 32,65 23,20 0,35 56,20
Biodieselolja P R cent/l 56 32,65 11,60 0,35 44,60
Biodieselolja P T cent/l 57 32,65 0,00 0,35 33,00
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35 27,53
Lätt brännolja, svavelfri cent/l 61 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35 24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35 16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Flygbensin cent/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanol cent/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanol R cent/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanol T cent/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.