884/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 5 och 6 mom., sådana de lyder i lag 561/2020, och

fogas till 36 §, sådan den lyder i lagarna 1376/2019 och 561/2020, nya 9 och 10 mom. som följer:

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

År 2020 ökas med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin statsandelen för kommunal basservice med 56,25 euro per invånare, 106,73 euro per invånare som är under 18 år och 50,07 euro per invånare som har fyllt 65 år.

År 2020 betalas det sammanlagt 637 miljoner euro till kommunerna med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin. Ersättningen betalas till kommunerna i proportion till den utdelning av kommunalskatten som tillämpas vid skatteredovisningarna för skatteåret 2020.


År 2020 ökas statsandelen för kommunal basservice med 24,07 euro per invånare i åldern 13–15 år med anledning av kostnaderna för de munskydd som anskaffas för elever och studerande.

År 2020 betalas sammanlagt 350 miljoner euro till kommunerna för att ersätta kostnaderna för tester som utförts för konstaterande av coronavirussmitta och kostnaderna för spårning av smittkedjor. Vid beräkningen av ökningen av den statsandel som betalas till kommunen fördelas det totala beloppet av ökningen först till de samkommuner för ett sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård i förhållande till antalet coronavirustester som utförts på deras område före den 1 november 2020. Efter detta fördelas varje sådan samkommuns andel av det totala beloppet av ökningen av statsandelen till dess medlemskommuner i förhållande till deras invånarantal.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 207/2020
FvUB 20/2020
RSv 151/2020

Helsingfors den 27 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.