824/2020

Helsingfors den 20 november 2020

Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt

Skatteförvaltningen har med stöd av 48 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018), beslutat:

1 §

Skatteförvaltningen avgör ansökningarna om befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt som blivit anhängiga under tiden 1.1.2022–31.12.2024, förutsatt att kommunen inte förbehåller sig beslutsrätten. En anmälan om beslutsrätt ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 19 november 2021.

I sin anmälan ska kommunen ange om den förbehåller sig beslutsrätten gällande kommunalskatt, fastighetsskatt eller vardera. Den myndighet som avgör ansökan om befrielse från kommunalskatt har beslutsrätt för den försäkrades sjukförsäkringspremie.

Kommunen ska sända sin anmälan per post till Skatteförvaltningens adress Skatteförvaltningen, Beskattningsenheten, Styrningsenheten, PB 325, 00052 SKATT eller per e-post till verohallinto@vero.fi

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 20 november 2020

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.