806/2020

Helsingfors den 12 november 2020

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken (705/2007):

1 §

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är för gäldenärens egen del 22,71 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 8,15 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (1123/2019).

Helsingfors den 12 november 2020

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Veikko Minkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.