804/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Energimyndigheten (870/2013) 1 § 2 mom. 18 punkten, sådan den lyder i lag 634/2020, och

fogas till 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 634/2020, en ny 19 punkt som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten sköter de uppgifter som myndigheten har enligt


18) lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014),

19) lagen om främjande av användningen av biobrännolja (418/2019).



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 134/2020
EkUB 26/2020
RSv 128/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.