800/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Lag om ändring av lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Skyldighet att registrera uppgifter

Bestämmelser om registrering av uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster finns i 7 a § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 69/2020
EkUB 23/2020
RSv 106/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.