798/2020

Helsingfors den 11 november 2020

Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden (RP 168/2020 rd).

Riksdagen har

godkänt statsgarantin enligt propositionen RP 168/2020 rd och beslutar med stöd av 82 § 2 mom. i grundlagen att ge sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet beviljar Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 2,27 miljarder euro särskilda dragningsrätter som säkerhet för NAB-arrangemanget och att den statsgaranti som 2016 beviljats som säkerhet för NAB-arrangemanget upphävs.

Samtidigt ger riksdagen sitt samtycke till att statsrådet utan krav på motsäkerhet beviljar Finlands Bank en statsgaranti till ett belopp av 3,76 miljarder euro som säkerhet för eventuella förluster som det bilaterala låneavtal som ska ingås och det bilaterala låneavtal som 2017 ingåtts med Internationella valutafonden kan föranleda Finlands Bank, så att statsgarantin reduceras till 1,62 miljarder euro när fördubblingen av NAB-arrangemanget träder i kraft, och att en tidigare statsgaranti som 2017 beviljats som säkerhet för ett bilateralt lån upphävs.

RP 168/2020
FiUB 20/2020
RSv 131/2020

Helsingfors den 11 november 2020

På riksdagens vägnar


Anu Vehviläinen talman


Maija-Leena Paavola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.