765/2020

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken (166/1961) 4 § och 5 § 1 mom., sådana de lyder, 4 § i förordning 732/1988 och 5 § 1 mom. i förordning 664/1998, som följer:

4 §

En förutsättning för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken är att vederbörande har tjänat staten minst 30 år och under den tiden haft annat anställningsförhållande än tjänsteförhållande i högst 5 år.

Såsom i 1 mom. avsedd tjänstgöring räknas utom tjänstgöring i sådant tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande till staten där tjänstgöringen är att anse som huvudsyssla eller deltidsanställning även den tid vederbörande under krigstillstånd fullgjort militärtjänst. Till sådan tjänstgöring hänförs under samma förutsättningar tjänstgöring som innehavare av befattning vid Finlands Bank och folkpensionsanstalten.

5 §

Om tjänstgöringen fortlöpande varit avbruten längre tid än 12 månader, ska tiden för avbrottet dras av från tjänsteåren.Denna förordning träder i kraft den 16 november 2020.

Helsingfors den 13 november 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.